dziś jest środa, 10 lutego 2016
Menu główne
Strona główna
Bannery
Katalog stron
Admin
Inne
Artykuły
Księga gości
Rekomenduj nas
Pogoda
E-kartki
Galeria
Kontakt
O Stowarzyszeniu
Integracja
Misja
Działania
Historia
Zarząd
Członkowie
Statut
Kalendarium
Busko-Zdrój
Historia
Plan Miasta
Zabytki
Sanatoria
Hotele
Pensjonaty
Pokoje gościnne
Restauracje
Turystyka
Kalendarium
SZTANDAR PSD ODDZIAŁ POWIATOWY W BUSKU-ZDROJUSztandar PSD w Busku-ZdrojuPolskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Busku-Zdroju w dniu 4 listopada 2000 roku było organizatorem Wojewódzkiego Zjazdu PSD . Msza święta odprawiona przez ks. Biskupa Mieczysława Jaworskiego.

Biskup M.Jaworski
Ksiądz Biskup w swej homilii przypomniał nam że „ chory nie znaczy smutny, powinien przez życie brnąć z radością, nie załamując się chorobą”.
Na spotkaniu został odznaczony kol.prezes Jerzy Krawczyk
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Busku-Zdroju

 

Historia powstawania Stowarzyszenia

ROK 1995

Działalność diabetyków w Busku-Zdroju rozpoczęła się od września 1995 roku. Początkowo było to kilka spotkań w ciągu roku około 20 osobowej grupy. W dniu 13 grudnia 1997 roku na zebraniu założycielskim utworzono PSD Oddział Miejski w Busku-Zdroju. Na spotkaniu tym powołano 7 osobowy Zarząd, na czele którego wybrany został
Prezes – Krawczyk Jerzy. W skład Zarządu weszli:

1/ Prezes - Jerzy Krawczyk

2/ I V-ce Prezes - Maria Smyda

3/ II V-ce Prezes - Janina Berlińska

4/ Sekretarz – Jarosław Kopciara

5/ Skarbnik – Marian Bracisiewicz

6/ Członek – Maria Anyż

7/ Członek – dr. Endokrynolog Krzysztof Lewiński

W okresie od 13 grudnia 1997 roku do 12.02.1999 roku członkowie Stowarzyszenia spotykali się sześciokrotnie w sali konferencyjnej buskiego szpitala. 12 lutego 1997 roku Koło PSD Oddział Miejski przekształcił się PSD Oddział Powiatowy w Busku-Zdroju. Nastąpił wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej . Odbyły się wybory delegatów do Oddziału Województwa Świętokrzyskiego .W zebraniu uczestniczył pełnomocnik Zarządu Głównego do spraw reformy na terenie Województwa Świętokrzyskiego Prezes Bogusław Winkler z Oddziału Skarżysko Kamienna .
W zebraniu uczestniczyło 50 członków . W głosowaniu jawnym wybrano Zarząd PSD Oddział Powiatowy w Busku Zdroju w składzie:

1/ Prezes Jerzy Krawczyk

2/ V-ce Prezes – Eugeniusz Rubinowski

3/ Skarbnik – Marian Bracisiewicz

4/ Sekretarz – Maria Smyda

5/ Członek – Tadeusz Ura

6/ Członek – Marianna Anyż

7/ Członek – Waldemar Grudzień

8/ Członek – Alfred MajW skład Komisji Rewizyjnej weszli :

1/ Maria Walkiewicz

2/ Janina Berlińska

3/ Tadeusz Maj

W skład Sądu Koleżeńskiego weszli:

1/ Wanda Majcher

2/ Józef Rudnik

3/ Jan Desiewicz

ROK 1999


W dniu 27 marca 1999 odbyły się wybory w Zarządzie Województwa Świętokrzyskiego.

Prezesem Zarządu Wojewódzkiego został wybrany Bogusław Winkler.

W skład Zarządu z terenu Buska-Zdroju weszli :

1/ Jerzy Krawczyk –Członek Zarządu

2/ Eugeniusz Rubinowski – V-ce Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

3/ Marian Bracisiewicz – Członek Sądu Koleżeńskiego

4/ Maria Walkiewicz -   

ROK 2000


Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Busku-Zdroju w dniu 4 listopada 2000 roku było organizatorem Wojewódzkiego Zjazdu PSD .Około 300 osób, przedstawicieli PSD różnych Oddziałów Województwa Świętokrzyskiego uczestniczyło w imprezie pod hasłem „ Światowy Dzień Cukrzycy województwa świętokrzyskiego – styl życia w nowym wieku”. Podczas mszy świętej odprawionej przez ks. Biskupa Mieczysława Jaworskiego modlono się za zdrowie osób chorych na cukrzycę, jak też za tych którzy nie doczekali tej wspaniałej chwili i odeszli do wieczności. Ksiądz Biskup w swej homilii przypomniał nam że „ chory nie znaczy smutny, powinien przez życie brnąć z radością, nie załamując się chorobą”. Po mszy świętej uczestnicy udali się do Sanatorium „RAFAŁ” w Busku-Zdroju, gdzie po obiedzie Prezes Oddziału Jerzy Krawczyk, prezentując sztandar zebranym , podziękował działaczom za aktywność w pracy społecznej na rzecz ludzi chorych .Wszyscy zebrani wysłuchali w skupieniu i z zainteresowaniem obszerną i wyczerpującą informację o działalności PSD w Busku-Zdroju.Uroczystość tą zaszczycili swą obecnością przedstawiciele samorządów wojewódzkich i lokalnych, między innymi : Wojewoda Maria Zuba, Sekretarz ZG PSD Janusz Bereś, Starosta Powiatowy Jerzy Kolarz, oraz Z-ca Burmistrza M i G w Busku-Zdroju Anna Janas. Na uroczystości tej wiele osób zostało odznaczonych , miedzy innymi Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Prezes Jerzy Krawczyk z Buska-Zdroju. Kolejnym punktem imprezy był program artystyczny na który złożyły się występy koła emerytów i rencistów z Buskiego Samorządowego Centrum Kultury .Niewątpliwie to spotkanie działaczy, sponsorów, władz na różnym szczeblu , oraz firm farmaceutycznych zaowocuje w przyszłości wspólnym kierunkiem działań , dla polepszenia komfortu życia i jakości leczenia osób z tymi schorzeniami.

ROK 2003


W sali restauracyjnej Hotelu „Pod Świerkiem” w Busku Zdroju w dniu 11 kwietnia 2003 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków , Zarządu Powiatowego w Busku-Zdroju.W zebraniu tym uczestniczyło wielu zaproszonych gości : prezes zarządu wojewódzkiego B. Winkler, wice starosta buski J. Rozborski, wice burmistrz M i G w Busku Zdroju A. Janas , dyrektor wydziału pomocy społecznej A. Smulczyński . „POMAGAJĄC INNYM POMAGASZ SOBIE !!” . To motto działania stowarzyszenia . PSD w Busku Zdroju powstało , bo taka była potrzeba – mówi prezes stowarzyszenia Jerzy Krawczyk . Społeczeństwo wie najlepiej , czego potrzebuje. Każdy z nas potrzebuje kontaktu z innymi osobami ,wymiany doświadczeń, rozmowy. Każdy chce czuć się potrzebnym i szanowanym mieszkańcem społeczności naszego miasta i regionu. Dzięki PSD osoby dotknięte zespołem chorób jakim jest cukrzyca kontaktują się z innymi osobami , głośno mówią o chorobie , mają się gdzieś regularnie spotykać . Wiedzą, że są ludzie dobrego serca ,którzy o nich dbają ,na których zawsze można polegać. Zebranie prowadził wice prezes PSD E. Rubinowski. Po zatwierdzeniu porządku obrad i po udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi przeprowadzono wybory nowego zarządu PSD w Busku Zdroju w którego skład weszli :

 1. Prezes – Jerzy Krawczyk
 2. Sekretarz – Jarosław Kopciara
 3. Skarbnik Marian Bracisiewicz
 4. Członek Tadeusz Ura
 5. Członek Bronisław Wawro.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 1. Przewodniczący Wiesław Michalski
 2. Członek Barbara Sawicka
 3. Członek Kornelia Ciszek

Delegaci do Zarządu Wojewódzkiego :

 1. Jerzy Krawczyk
 2. Tadeusz Ura
 3. Jarosław Kopciara

Na zakończenie zebrania zabrali głos zaproszeni goście , życząc nowemu zarządowi owocnej pracy i oferując jednocześnie współpracę i pomoc.

ROK 2005


W dniu 2005.04.29 o godzinie 17/00 odbyło się zebranie w świetlicy Szpitala Rejonowego w Busku-Zdroju. Tematem zebrania była zmiana w strukturach Zarządu Powiatowego PSD. Z uwagi na rezygnację Jerzego Krawczyka z funkcji Prezesa PSD Zarząd postanowił na okres do końca kadencji dokonać zmiany w Zarządzie. Prowadzący zebranie Członek Zarządu Tadeusz Ura przywitał zaproszonych gości ze Stowarzyszenia Diabetyków z Kielc, oraz zapoznał zebranych z propozycjami jakie ustalono na forum posiedzenia Zarządu w dniu poprzednim. Przedstawił propozycje zmian w Zarządzie, w Komisji Rewizyjnej i w składzie Delegatów do Zarządu Wojewódzkiego. Wszystkie te propozycje zostały przyjęte jednogłośnie. Prowadzący powiadomił o przeprowadzonej analizie finansowej Stowarzyszenia za okres od wyborów do chwili dokonanych zmian w Zarządzie. Nowy skład Zarządu PSD w Busku-Zdroju przedstawia się następująco:

1. Prezes – Rubinowski Eugeniusz

2. Vice Prezes – Walkiewicz Maria

3. Sekretarz – Jarosław Kopciara

4. Skarbnik - Sawicka Barbara

5. Członek – Ura Tadeusz

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Przewodniczący – Wiesław Michalski
 2. Członek – Bracichowicz Marian
 3. Członek – Majewska Irena

Delegaci do Zarządu Wojewódzkiego:

 1. Rubinowski Eugeniusz
 2. Ura Tadeusz
 3. Walkiewicz Maria

************************************************************************************

Zgodnie z planem pracy na rok 2005, odbyło sie kolejne spotkanie PSD w Busku-Zdroju 23 września 2005 w świetlicy Szpitala miejskiego na zebraniu obecna była dr okulista Lidia Kucharska. W swoim referacie uczuliła zebranych, że bardzo duży wpływ na zdrowie ma systematyczne leczenie pacjenta a szczególnie pacjenta z cukrzycą . Chorzy na cukrzycę mogą mieć kłopoty ze wzrokiem. Najlepszą metodą uchronienia się przed komplikacjami jest regularne badanie dna oka. Powinno się je wykonywać raz w roku. Zmiany w oczach, do jakich może doprowadzić cukrzyca są często niezauważalne, chory może nie odczuwać zaburzeń w widzeniu. Badanie wzroku powinno być wykonane przez okulistę (nie optyka). Z wielkim żalem prowadzący zebranie poinformował, że zmarła nasza koleżanka vice prezes Stowarzyszenia Maria Walkiewicz.

Funkcje vice prezesa przekazano kol. Tadeuszowi Ura.

ROK 2007
+

Tradycją buskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków są doroczne spotkania w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Choć faktyczna data obchodów przypada na czerwiec, grono buskich członków stowarzyszenia spotyka się w grudniu, by w atmosferze zbliżających się Świąt podsumować dokonania mijającego roku. 7 grudnia 2007r. kilkudziesięciu cukrzyków z Buska-Zdroju i okolic wzięło udział w uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym p.w. Św. Brata Alberta, która poprzedziła zebranie zorganizowane w Hotelu Pod Świerkiem.

 
Na program spotkania składały się występy artystyczne, wystąpienia zaproszonych gości, wręczenie odznaczeń dla najbardziej aktywnych i zasłużonych członków stowarzyszenia oraz dyskusja poświęcona aktualnym zagadnieniom dotyczącym życia z cukrzycą. Obrady poprowadził Tadeusz Ura, który powitał zaproszonych gości. W ich gronie znalazł się przedstawiciel Starostwa Powiatowego Jerzy Służalski, przedstawicielka Urzędu Miasta i Gminy Jolanta Maj, radny Maciej Gawin reprezentujący PCPR, prezes Oddziału Regionalnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Kielcach Ryszard Jędrocha oraz członkowie Zarządu PSD Wanda Kosierkiewicz i Milena Wójcik.


 
Sprawozdanie z działalności lokalnego koła przedstawił prezes Eugeniusz Rubinowski. Podkreślił, że najlepszą metodą na normalne życie z cukrzycą jest aktywność i integracja ze swoim środowiskiem. Na potwierdzenie tych słów prezes Rubinowski przytoczył przykłady z tegorocznej działalności koła. – Cukrzyca to "cicha epidemia" naszego wieku. Dlatego też osoby nią dotknięte powinny przestrzegać wszelkich zasad zdrowego życia, przestrzegać diety, lecz również dbać o rozwój wewnętrzny. W tym roku organizowaliśmy wycieczki krajoznawcze i ogniska integracyjne, podczas których uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami i porozmawiać o swoim radościach i troskach. Odbywały się spotkania z lekarzami i dietetykami. Dzięki staraniom stowarzyszenia członkowie dostali darmowe glukometry. Dla chętnych organizowano zajęcia rehabilitacyjne na buskiej Pływalni Miejskiej. Aby uhonorować najbardziej aktywnych członków stowarzyszenia, wręczono odznaki "Zasłużony w walce z cukrzycą". Otrzymali je Lidia Kasza, Władysław Olszowy i Alfred Maj. Przyznano również dyplomy wyróżnienia dla Haliny Krzysztofik, Wiesława Michalskiego, Teresy Matulewskiej, Jana Dasiewicza, Barbary Sawickiej i Marianny Lech.

 


Nie były to jedyne odznaczenia dla członków buskiego koła PSD. Przed kilkoma dniami podczas zjazdu Zarządu Regionalnego pani wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba uhonorowała Eugeniusza Rubinowskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi i Tadeusza Urę Brązowym Krzyżem Zasługi. Obrady i dyskusje uatrakcyjniły występy zespołu śpiewaczego "Echo" działającego przy Stowarzyszeniu Diabetyków w Busku-Zdroju. Dla uczestników przygotowano również uroczysty obiad. W świątecznej atmosferze nakreślono prognozy na zbliżający się rok. Diabetycy zadeklarowali, że będą kontynuować starania w kierunku aktywizacji osób dotkniętych cukrzycą.

ROK 2008

W dniu 26 listopada 2008r. Diabetycy spotkali się w Busku-Zdroju.Głównym tematem spotkania - połączonego ze szkoleniem - były nowe regulacje prawne w zakresie ochrony ubezpieczeniowej dla osób cierpiących na cukrzycę.
SZERSZA OCHRONA

Chorzy na cukrzycę mieli do tej pory problemy z ubezpieczeniem się od następstw tej choroby. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych. Towarzystwa ubezpieczeniowe, obawiając się dużego ryzyka finansowego, niechętnie zawierały takie umowy. Przełom nastąpił kilka tygodni temu.

W połowie października Polskie Stowarzyszenie Diabetyków podpisało umowę z Ergo Hestia w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Obowiązywać będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. Tą formą ubezpieczenia objęci zostaną członkowie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
- To bardzo ważny dokument, na który czekały tysiące osób chorych na cukrzycę. Zgodnie z zapisem umowy, zakres ochrony ubezpieczeniowej został rozszerzony - mówi Tadeusz Ura, członek buskiego oddziału Polskiego Związku Diabetyków.


Diabetycy spotkali się w Busku 30 listopada 2008r.

 Chorzy na cukrzycę z południowo-wschodniej Polski spotkali się w Busku-Zdroju. Rozmawiali o swoich problemach.

Głównym tematem spotkania - połączonego ze szkoleniem - były nowe regulacje prawne w zakresie ochrony ubezpieczeniowej dla osób cierpiących na cukrzycę.
W hotelu Pod Świerkiem zebrali się przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z województw podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Gościem honorowym spotkania był prezes stowarzyszenia Andrzej Bauman.

 

 


SZERSZA OCHRONA

Chorzy na cukrzycę mieli do tej pory problemy z ubezpieczeniem się od następstw tej choroby. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych. Towarzystwa ubezpieczeniowe, obawiając się dużego ryzyka finansowego, niechętnie zawierały takie umowy. Przełom nastąpił kilka tygodni temu.

W połowie października Polskie Stowarzyszenie Diabetyków podpisało umowę z Ergo Hestia w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Obowiązywać będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. Tą formą ubezpieczenia objęci zostaną członkowie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
- To bardzo ważny dokument, na który czekały tysiące osób chorych na cukrzycę. Zgodnie z zapisem umowy, zakres ochrony ubezpieczeniowej został rozszerzony - mówi Tadeusz Ura, członek buskiego oddziału Polskiego Związku Diabetyków.

 

 


PO PIERWSZE, PROFILAKTYKA

Teraz diabetycy będą mogli ubezpieczyć się w związku z ryzykiem utraty wzroku i amputacji stóp spowodowanymi powikłaniami cukrzycowymi. A także od następstw nieszczęśliwych wypadków, śmierci, w zakresie ochrony całodobowej. Co istotne, ubezpieczenie jest ważne poza granicami kraju. Podczas buskiego spotkania wiele mówiono również o leczeniu, a zwłaszcza profilaktyce cukrzycy. Polska jest krajem, gdzie ciągle nie dostrzega się problemu "słodkiej choroby”. Tymczasem pacjentów przybywa z roku na rok.
- Przez wiele miesięcy, a nawet lat cukrzyca może nie dawać żadnych symptomów. Po prostu nie wiemy, że na nią chorujemy. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, systematyczne badania krwi - podkreśla Tadeusz Ura. - Bo kiedy w końcu pojawią się nawet dyskretne objawy, oznacza to, że choroba zdążyła już nam zaszkodzić.

TRAGICZNE SKUTKI

Zdaniem specjalistów, cukrzyca - przy prawidłowym leczeniu - nie musi być groźną chorobą. Ale tragiczne mogą być jej skutki. Podwyższony poziom cukru we krwi powoduje między innymi uszkodzenie siatkówki oka, nerek, zaburzenia pracy serca, impotencję, chorobę wieńcową.


Światowy Dzień Walki z Cukrzycą SPOTKANIE DIABETYKÓW 05.12.2008


Tradycją Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddziału Powiatowego w Busku-Zdroju są doroczne spotkania w ramach
obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Choć faktyczna data obchodów przypada na czerwiec, grono buskich
członków stowarzyszenia spotyka się w grudniu, by w atmosferze zbliżających się Świąt podsumować dokonania
mijającego roku. 5 grudnia kilkudziesięciu cukrzyków z Buska-Zdroju i okolic wzięło udział w uroczystej
mszy świętej w kościele parafialnym p.w. Św. Brata Alberta, która poprzedziła zebranie zorganizowane w Hotelu Pod Świerkiem.


 

 
 

W spotkaniu uczestniczyli:

*Ksiądz Dziekan Marek Podyma, oraz Ksiądz Jan,
*W imieniu Starosty buskiego- Pan Sławomir Dalach,
*W imieniu Burmistrza Mi G- Pani Jolanta Maj,
*Prezes Oddziału Rejonowego PSD w Kielcach Pan Ryszard Jędrocha z zarządem.
*Prezes PSD w Staszowie Pan Jan Dul z zarządem,
*W imieniu Przewodniczącego Klubu Seniorów z Buska-Zdroju Pan Wiesław Kasza.
Obrady prowadził Z-ca prezesa Tadeusz Ura.


© 2016 Towarzystwo Miłośników Buska-Zdroju. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie ZST-I
powered by jPORTAL 2